Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Lähienergia

Lähienergia tarkoittaa kotimaista uusiutuvaa energiaa. Rantakylä-Utrassa selvitetään, kuinka suuri potentiaali sen hyödyntämiseen alueella on. Mukana ovat sekä energiantuotannon että -jakelun näkökulmat. Lähienergiaa käsitellään omassa teemaryhmässään, johon kutsutaan siihen liittyviä toimijoita, kuten kiinteistönomistajat, kaupungin asiantuntijat ja yrittäjät. Siinä selvitetään esimerkiksi:

  • hajautetun energiantuotannon määrät
  • aurinkoenergiapotentiaali rakennusten kattoja hyödyntämällä
  • geoenergiapotentiaali (maasta ja vesistöistä)
  • bioenergiapotentiaali

Energian tuotanto- ja verkostotietoja sekä tuloksia lähienergian potentiaaleista tuodaan 3d-kaupunkimalliin. Tuloksena saadaan yrityksille käyttökelpoista tietoa alueen energiantuotannosta ja jakeluverkoista liiketoiminnan suunnittelua varten.

Ruutu1