Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Liikkuminen ja kaupunkirakenne

Työssä arvioidaan olemassa olevan kaupunkirakenteen antamat lähtökohdat alueelliselle ekotehokkuudelle sekä taloudelliselle kestävyydelle. Alueen kasvihuonekaasupäästöjä arvioidaan liikenteen, energiatehokkuuden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena käyttäen hyväksi FCG:n kehittämää AVE CARBON -laskentamenetelmää.

Liikkumisen osalta selvitetään alueen joukkoliikenneverkosto ja pysäkkien saavutettavuus, pyöräily- ja kävelyreitistö ja sen saavutettavuus, autoliikenteen pääväylät, suuntautuminen ja katuverkon saavutettavuus. Liikkumistarpeita ja liikkumistottumuksia selvitetään alueen vapaaehtoisten asukkaiden pilottiluontoisella mobiiliseurannalla. Alueella tehdään myös haastatteluja erityisesti vapaa-ajan liikkumisesta: mitkä tekijät juuri Rantakylä-Utrassa vaikuttavat kulkumuodon valintaan.

Kestävän liikenteen edistämiseksi avataan nettipohjainen liikkumispeli, jonka avulla saa helposti tietoa alueen kulkutavoista ja voi antaa palautetta esimerkiksi reittien ja pysäkkiympäristöjen parantamiseen.

Pata1