Uudenmaan vesihuollon kehittämisohjelman päivitys

Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton teettämänä laadittiin v. 2002–03 koko ELY-keskuksen aluetta koskeva vesihuollon kehittämisohjelma ja sittemmin sen päivitys v. 2006. Tuolloin työ painottui investointihankkeisiin ja tavoitteena oli vesihuollon tarpeiden laajuuden hahmottaminen ja valtiontukien järkevä kohdistaminen.

Selvitystä on päivitettävä koska tilanne kunnissa muuttuu ja uusia suunnitelmia tehdään koko ajan. Muutokset kuntarakenteissa, väestökehitys ja lainsäädännön muuttuminen nostavat tarpeita sekä uusille hankkeille että toimintatapojen kehittämiselle. Tällä kertaa tavoitteena ei ole hankeluettelo, vaan vesihuollon hoitamiseen liittyvien periaatteiden ja käytäntöjen selvittäminen ja johtopäätösten vetäminen ELY-keskuksen päätöksenteon ja linjausten avuksi.

vesihuollon kehittäminen

Kehittämisohjelman päivitys tehdään kolmessa osassa, joista ensimmäinen on valmistunut viime vuonna koskien vesihuoltolaitosten taloutta ja resursseja. Nyt laadittavien toisen ja kolmannen osan tarkastelukohteiksi on valittu vesihuollon liittyminen maankäyttöön sekä vesihuollon varmuus.

Selvityksen tilaajina ovat Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto. Työtä ohjaa tilaajan, kuntien ja vesilaitosten edustajista koostuva ohjausryhmä. Työ on valmistunut vuonna 2015.

Aineistot

Vesihuolto (vesijohdot) taajama-asutuksen ulkopuolella YKR-aineiston perusteella
8.5 MB, päivitetty 9.3.2015
Vesihuolto (viemärit) taajama-asutuksen ulkopuolella YKR-aineiston perusteella
8.4 MB, päivitetty 9.3.2015
Toiminta-alueet, kaava-alueet sekä taajama- ja kylärajaukset
3.9 MB, päivitetty 6.3.2015

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus
Kari Vaitomaa
puh. 040 532 8813 etunimi.sukunimi a ely-keskus.fi