VITAL – Vihtijärven kylämallin kehittämishanke

VITAL – hanke on Vihtijärven kylämallin kehittämishanke, jossa pyritään löytämään maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli metropolialueen läheisyydessä sijaitsevalle kylälle. Vihtijärvellä maaseutumaisen kylämallin
suunnittelussa keskeistä on kylän elinvoiman edistäminen uusien rakennuspaikkojen, kyläkoulun toiminnan turvaamisen ja yhdistystoiminnan kehittämisen, tietoliikenneyhteyksien ja vesi- ja viemäröintilinjojen toteuttamisen sekä yrittäjyyden edistämisen myötä.


Aineisto

VITAL Raportti Vihtijärven alueen kehittämissuunnitelma
3.8 MB, päivitetty 6.3.2015
Liite 1 VITAL Vihtijärven kylän kehityskuva
Liite 3 VITAL Vihtijärven inventoidut rakennuskulttuurikohteet
8.7 MB, päivitetty 6.3.2015
Liite 4 VITAL Vihtijärven luontoselvitys
5.9 MB, päivitetty 6.3.2015
Liite 4 VITAL Vihtijärven luontoselvitys Liite 1a
1 MB, päivitetty 6.3.2015
Liite 4 VITAL Vihtijärven luontoselvitys Liite 1b
1.1 MB, päivitetty 6.3.2015
Liite 5 VITAL Vihtijärven maisemaselvitys
9.2 MB, päivitetty 6.3.2015

Yhteyshenkilöt

Vihtijärvelle


Vihtijärven kehittämissuunnitelma on laadittu Vihtijärven kyläyhdistys ry:n  toimeksiannosta osana VITAL hanketta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä.


Vihtijärven kyläyhdistyksen yhteyshenkilönä on toiminut Kaarina Pullinen.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä työstä on vastannut arkkitehti SAFA Anssi Savisalo.

Työhön on osallistunut erikoissuunnittelija Jan Tvrdý (M.Sc.), maisema-arkkitehti MARK
Eeva Eitsi, biologi Tiina Mäkelä (FM) ja konsultti Mari Pohjola (FM).