Hiidensalmi Lohja

Hiidensalmen asuntomessualue Lohja

Vuoden 2021 asuntomessualue rakentuu Hiidensalmeen Lohjanjärven rannalle 1,5 kilometrin päähän Lohjan keskustasta. Alueelle tulee kerrostalo-, pientalo- sekä rivitalo ja -townhouse-koteja.

Työssä laadimme asuntomessualueen yleissuunnitelmaa Hiidensalmen yleisille alueille. Suunnitelma laadittiin yhtä aikaa kaavaehdotuksen kanssa. Työn aikana joitakin kortteliratkaisuja ja liikenneselvityksiä tarkennettiin. Yleissuunnitelma toimii jatkosuunnittelun pohjana.

Tavoitteet

  • Omaleimaisuus, johon vaikuttavat muun muassa alueen ominaispiirteet ja tunnelma
  • Kestävät ja paikkaan sopivat materiaalit
  • Esteettömyys, kaikille sopiva ja turvallinen ympäristö
  • Keskeisten alueen osien toteutuminen houkuttelevana ja viihtyisänä

Puistojen ja viheralueiden käsittelyssä olemme hakeneet eriluonteisia paikkoja, joissa on muun muassa mahdollista päästä veden ääreen. Pääosa toiminnoista sijoittuu rakennetun puiston alueelle ja keskusaukiolle.  Aukio tulee toimimaan kohtaamispaikkana. Luonnonmukaisilla alueilla toiminnat ovat maisemalle alisteisia. Taide tulee olemaan näkyvästi esillä alueelle - sen olomuoto ja sijoituspaikat tarkentuvat alueelle laadittavan taidekonseptin ja sen pohjalta työstettävien taideteosten kautta.

Hiidensalmi Lohja 2 Hiidensalmi Lohja FCG Arkkitehdit Hiidensalmi Lohja