Naantalli 1

Manner-Naantalin keskustataajama

Naantalissa yhdistyvät historialliset perinteet ja merellinen ympäristö moderneihin kaupunkitoimintoihin. Yhdessä ne muodostavat kiehtovan ja omaleimaisen kaupunkikuvan.

Laadimme suunnitelman Manner-Naantalin keskustataajaman täydennysrakentamisesta sekä alueen osayleiskaavan. Osayleiskaavan tavoitteena oli lisätä Naantalin kilpailukykyä elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana ja yritysten sijaintipaikkana. 

Suunnittelussa otimme huomioon nykyisten ja uusien asukkaiden ja yritysten tarpeet. Uusia rakentamisen paikkoja tutkimme 3D-tietomallilla, jossa voidaan näyttää laajojen alueiden täydennysrakentamispaikat ja volyymit. Tietomallilla saadaan kartoitettua tarkka asukasluku- ja pysäköintitarve kortteleittain ja jopa tonteittain.

Osayleiskaava luo edellytykset asukasluvunkasvun toteutumiselle noin 2500–3000 asukkaalle suunnittelualueella. Mitoituksessa varaudutaan uusien asuntojen rakentamiseen noin 5000–6000 asukkaalle, koska huomioon on otettava asumisväljyyden kasvu ja riittävien vaihtoehtojen turvaaminen. Maankäyttöratkaisut edistävät myös työpaikkaomavaraisuuden lisäämistä sekä Naantalin ostovoiman kohdentamista entistä paremmin omaan kaupunkiin.

Naantalli 4 Naantalli 2 Naantalli 3