Metsopuisto 1

Metsopuiston puistosuunnitelma Vantaa

Vantaan Metsopuisto ja Metsopuistikko muodostavat pohjoispuolellaan sijaitsevan Ankkapuiston kanssa yhdessä merkittävän maisemapuistotyyppisen puistokokonaisuuden Korson keskustaan. Puiston läpi virtaa Rekolanoja, joka on yksi Vantaan suurimmista puroista. Puiston kautta kulkee useita ulkoilureittejä ja sen eteläosa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Puistosuunnitelmamme tavoitteena oli parantaa puiston käytettävyyttä, turvallisuutta ja yleisilmettä. Veden tuominen esiin puiston keskeisenä maisemaelementtinä oli tärkeä lähtökohtamme suunnittelussa. Tavoitteenamme oli, että veden läheisyys on hahmotettavissa ja sen ääreen on mahdollista päästä. Puistoon sijoitettavat hulevesiaiheet rakennetaan niin, että ne toimivat myös kuivana aikana puistoa elävöittävänä aiheina. Esteetön liikkuminen on suunnitelmassa otettu huomioon palvelutalon ja päiväkodin läheisyyden vuoksi.

Puiston pääasiallinen virkistyskäyttömuoto on ulkoilu. Pohjoisosan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta on suunnitelmassa parannettu. Lisäksi pohjoisosasta on suunniteltu kasvillisuudeltaan nykyistä monimuotoisempi. Eteläosassa kaikki toimenpiteet ovat luonnolle alisteisia – puiston pohjois- ja eteläosa ovatkin luonteeltaan hyvin erityyppisiä.

Metsopuisto 1 Vantaa Metsopuisto 3 Vantaa