Vuonteen Ekokyla 1

Vuonteen Ekokylä, Laukaa

Vuonteen ekokylä on yhteisöllinen ekokylä Leppäveden rantamaisemassa 20 kilometriä Jyväskylästä. Siellä voi elää helppoa ja laadukasta arkea ja edistää samalla kiertotaloutta ja vähentää hiilipäästöjä.

Aluesuunnitelmamme ja mallinnuksemme Vuonteen vähähiilisestä asuinalueesta on syntynyt osana Laukaan kunnan hanketta, jossa tutkitaan, miten vähähiiliset palvelut, asuminen, kiertotalous ja yritystoiminta voitaisiin yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi Vuonteen alueella.

Työn tavoitteena oli noin viidentoista omakotitalon käsittävä energiatehokas asuinalue, joka hyödyntäisi alueen resursseja. Luonnostelimme Vuonteelle erilaisia vaihtoehtoja yhteisöllisyyttä tukevalle asuinalueelle, jonka energiankäyttö pohjautuisi vähähiilisyyteen ja luonnonvarojen kestävälle käytölle. Kiertotalouden teemat ilmenevät myös alueen ruokajärjestelmässä, sillä alueella lopettavan Luonnonvarakeskuksen tiloja voidaan hyödyntää ruoantuotannossa.

Suunnittelimme alueelle hyvät ja turvalliset yhteydet lähellä sijaitsevalle Vuonteen ekokoululle. Asuntojen sijoittelussa periaatteenamme olivat aurinkoenergian hyödyntäminen aurinkokeräimillä ja sekä passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen asuntojen avautumissuunnilla.

Vuonteen Ekokyla 2 Vuonteen Ekokyla 4