Verkkosaari 4 Helsinki FCG Arkkitehdit

Verkkosaari Helsinki 

Helsingin keskusta laajenee Kalastaman kupeessa Verkkosaaressa. Suunnittelualueemme sijaitsee Sörnäisten kaupunginosan Verkkosaaren entisellä satama-alueella. Tehtävänämme oli laatia Verkkosaaren eteläosan yleissuunnitelma asemakaavan muutosten pohjalta, sekä tästä katu- ja rakennussuunnitelma-aineisto. Suunnittelualue käsitti Capellanrannan ja Verkkosaaren katualueet. Tavoitteena oli suunnitella julkisista alueista, kaduista ja aukioista kestävän kehityksen periaatteita ja elinkaariajattelua noudattaen korkeatasoisesti toteutettua ja yhtenäistä uutta kaupunginosaa. 

Capellanrantaan suunnittelimme kokonaan kivetyn shared space -tyyppisen katutilan ja aukion sekä massiivisia rantarakenteita kuten istutusaltaita ja monimuotoisen kiviportaikon oleskelua varten. Verkkosaarenkatuun liittyvän Verkkosaarenkanavan yhteyteen suunniteltiin myös muurien ja tukimuurien lisäksi oleskeluportaikko, jota istutusaltaat korkeatasoisine heinä- ja perennaistutuksineen pehmentävät. Rakentamisessa on käytetty suomalaista kiveä. Kiviaines pääosin on punasävyistä, mutta Capellanrannan aukion ja porrastasanteiden pinnassa on myös sekavärisellä kiveyksellä toteutettua vaaleasävyistä pintaa.

Verkkosaari 1 Helsinki FCG Arkkitehdit Verkkosaari 2 Helsinki FCG Arkkitehdit Verkkosaari 5 Helsinki FCG Arkkitehdit