Arja Sippola

Arkkitehti SAFA, kaupunkikehitysjohtaja, FCG Arkkitehdit -tiimin vetäjä, Helsinki

Millaisia kohteita suunnittelet?

Kaupunkien täydennysrakentaminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen kiinnostavat, laajemmista aluekokonaisuuksista yksittäisen tontin kehittämiseen.

Minkälaisten materiaalien tai ratkaisujen parissa mieluiten työskentelet?

Olen tehnyt laaja-alaisesti keskustojen kehittämishankkeita, puistojen ja katuympäristöjen suunnittelua, kortteleiden kehittämissuunnittelua ja myös juridisia asema- ja yleiskaavoja kyseisiin kohteisiin. Monipuoliset hankkeet eri ammattiryhmien kesken kiinnostavat ja antavat inspiraatiota.

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt?

Kaupunkikehittäminen on pitkäjänteistä, joten oman uran aikana on vaikea nähdä suunnittelujälkeään rakennetussa ympäristössä. Viimeaikaisista hankkeista Mäntän keskustan yleissuunnittelutyö oli todella monipuolinen. Samassa hankkeessa tutkittiin keskustakortteleiden täydennysrakentamista, torin siirtoa, valaistusta, taideaiheita ja viherympäristöä, liikennejärjestelmää sekä laadittiin Seppälän puistotien toteutussuunnitelmat. Toivottavasti Mänttä-Vilppulan kaupunki saa rahoitettua ensimmäisen vaiheen toteutuksen. 

arja.sippola a fcg.fi

Sippola Arja

"Monipuoliset hankkeet eri ammattiryhmien kesken kiinnostavat ja antavat inspiraatiota."
-Arja Sippola