Johanna Närhi

Arkkitehti, Tampere

Millaisia kohteita suunnittelet?

Pääpaino työssä on ollut asema- ja yleiskaavoissa, mutta Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa tein myös keskustavisiota, muuta maankäytön yleissuunnittelua, töiden ohjelmointia, konsulttitöiden hankintaa, poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja.

Minkälaisten materiaalien tai ratkaisujen parissa mieluiten työskentelet?

Pidän eniten täydennysrakentamishankkeista, joissa mielellään on jo toteuttajatahokin mukana. Mutta myös strategisen tason hankkeet ja visiot ovat kiinnostavia. Pidän maankäytön suunnittelussa ylipäätään siitä, että tässä yhteensovitellaan toimintoja ja eri toimijoiden intressejä ja pohditaan yhdessä tulevaisuuden ratkaisuja monessa eri mittakaavassa eri ympäristössä.

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt?

Viimeaikaisista töistä Asemanrannan asemakaava Hämeenlinnassa, jossa kaavoitettiin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, valtakunnallisesti arvokkaan linnamaiseman reunalle ja kansalliseen kaupunkipuistoon rajautuen uusi, noin 1100 asukkaan asuinalue lähipalveluineen ja pysäköintilaitoksineen, jossa asuminen on mahdollista myös ilman autoa. Myös Hämeenlinnan keskustavision laadinta oli mieleenpainuvaa muun muassa onnistuneen yhteistyön takia kaupungin, maanomistajien, kaupunkilaisten, yrittäjien ja kaupunkikeskustayhdistyksen kanssa. 

Närhi Johanna

"Pidän maankäytön suunnittelussa ylipäätään siitä, että tässä yhteensovitellaan toimintoja ja eri toimijoiden intressejä ja pohditaan yhdessä tulevaisuuden ratkaisuja monessa eri mittakaavassa eri ympäristössä."

- Johanna Närhi