Julia Virkkala

Projektiarkkitehti, Lappeenranta

Millaisia kohteita suunnittelet?                

Teen maankäytön suunnitteluun liittyviä töitä, pääasiassa asemakaavoitusta, ideasuunnittelua ja selvityksiä. Kohteet ja työn sisältö vaihtelevat.

Minkälaisten materiaalien tai ratkaisujen parissa mieluiten työskentelet?             

Minua kiinnostaa täydennysrakentamisen suunnittelu erityisesti tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Myös sellaisten alueiden suunnittelu, jossa lähdetään täysin nollatilanteesta, on suunnittelijaa haastavaa. Parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen kuhunkin tilanteeseen on se, mikä innostaa työssä.

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt?

Imatran koulukeskuskaavat. Koko kaupungin koulut päätettiin keskittää kolmeen isompaan koulukeskukseen. Hanke oli melko poikkeuksellinen paitsi vaikutuksiltaan, myös aikataulultaan. Asemakaavoitus tehtiin vuosina 2016-2019.

julia.virkkala a fcg.fi

Virkkala Julia

"Parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen kuhunkin tilanteeseen on se, mikä innostaa työssä."

- Julia Virkkala