Minttu Kervinen

Arkkitehti, suunnittelija, Tampere

Millaisia kohteita suunnittelet?

Teen lähinnä yleiskaavatasoista maankäytön suunnittelua ja siihen liittyviä selvityksiä. Viimeaikoina olen tehnyt paljon kulttuuriympäristöselvityksiä ja rakennusinventointeja.

Minkälaisten materiaalien tai ratkaisujen parissa mieluiten työskentelet?

Työskentelen mieluiten sellaisten projektien parissa, joissa on mahdollista kehittää uutta näkökulmaa tai lähestymistapaa aiheeseen. Silloin oppii itsekin jotain uutta.

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt?

Valkeakosken keskustaan tehty rakennetun kulttuuriympäristön selvitys on jäänyt hyvin mieleen. Työssä inventoitiin Valkeakosken keskustan ja sitä ympäröivien asuinalueiden rakennettu ympäristö. Työssä kehitimme tiiviissä yhteistyössä muutaman kollegan ja asiakkaan kanssa konseptia, kuinka laaja aineisto pystytään esittämään helposti lähestyttävässä muodossa.

minttu.kervinen a fcg.fi

Kervinen Minttu

"Työskentelen mieluiten sellaisten projektien parissa, joissa on mahdollista kehittää uutta näkökulmaa tai lähestymistapaa aiheeseen. Silloin oppii itsekin jotain uutta."
- Minttu Kervinen