Riikka Ger

Maisema-arkkitehti MARK, projektipäällikkö, Helsinki 

Millaisia kohteita suunnittelet?

Työtehtäväni painottuvat kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointia palveleviin maisemaselvityksiin sekä YVA-hankkeissa maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointiin. Suunnittelupuolelta minulla on eniten kokemusta idea- ja yleissuunnittelutason puisto-, viheralue-, liikunta-alue- ja katumiljöösuunnittelusta. Toteutustason suunnitteluhankkeita on noin pari vuodessa. 

Minkälaisten materiaalien tai ratkaisujen parissa mieluiten työskentelet?

Selvityspuolella sekä YVA-hankkeissa maastokäyntipäivät ovat antoisimpia. Useisiin selvitys- ja suunnittelukohteisiin liittyy valtakunnallisia tai maakunnallisia arvoja ja tästä syystä kohdealueet ovat usein viehättäviä. Suomen maakunnat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi.  Suunnittelutyössä ideointivaihe on herkullisin. 

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt?

Mieleenpainuvimpia töitä ovat olleet Helsingin Käärmetalon piha-alueiden suunnittelu sekä Veturitien katuympäristösuunnittelu johtuen niiden haasteellisuudesta.

riikka.ger a fcg.fi

Ger Riikka

"Suunnittelutyössä ideointivaihe on herkullisin."

- Riikka Ger