Tuomo Järvinen

Arkkitehti, projektipäällikkö ja kaavoittaja, Jyväskylä

Millaisia kohteita suunnittelet?

Päätyönäni on asemakaavoitus, mutta sen lisäksi teen yleis- ja visiosuunnitelmia, havainnollistamista ja yleiskaavoja, joskus myös pienehköjä rakennussuunnitelmia. 

Minkälaisten materiaalien tai ratkaisujen parissa mieluiten työskentelet?

Pidän asemakaava- ja yleissuunnittelun alkuvaiheen vapaamuotoisesta massoittelusta ja vaihtoehtojen tutkimisesta.

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt?

Vapaamuotoisten maankäyttövaihtoehtojen ideointi pienehkön kunnan keskustan tuntumassa sijaitsevalle niemelle. Oli erittäin mielenkiintoista havainnoida virtuaalimallin avulla, miten tilat ja näkymät hahmottuisivat ja miten erilaisia vaikutelmia eri ratkaisuilla syntyi.

tuomo.jarvinen a fcg.fi

Jarvinen Tuomo

"Pidän asemakaava- ja yleissuunnittelun alkuvaiheen vapaamuotoisesta massoittelusta ja vaihtoehtojen tutkimisesta." 
- Tuomo Järvinen