Kouvolan Koulut Tekstilla

Uudet oppimisympäristöt

Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistus määrittelee linjaukset koulun toimintakulttuurin kehittämiselle. Tavoitteena on yksilöllinen ja monipuolinen sekä yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri. Työtapojen ja tilojen tulee mahdollistaa laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, toiminnallisuus, liikkuminen ja leikki.

Suunnittelumme tukee hankkeen pedagogisia tavoitteita ja toimintakulttuurin muutosta. Yhdessä tilaajan ja käyttäjien edustajien kanssa määrittelemme koulurakennuksen tila- ja kalustesuunnittelun uuden kontekstin.

Perinteisestä luokkakeskeisestä tilakäsityksestä siirrytään kokonaisvaltaiseen tila-ajatteluun, missä korostuu tilan ja kalusteiden suhde erilaisiin oppimistilanteisiin.

Toiminnan moninaisuus näkyy tilojen varustuksessa ja kalustuksessa kuin myös käytetyissä pintamateriaaleissa. Kalusteiden tulee mahdollistaa vaihtuvia työasentoja ja uusia tekemisen tapoja ja osaltaan tukea erilaisten oppimistilanteiden syntymistä.

Riihikosken koulu FCG Sipoonlahden Koulu Tekstilla Rt Ohjekorttien Uudistus Tekstilla