Riihikosken Koulu 7

Riihikosken yhtenäiskoulu

– Kouluverkon kehittämisessä on tänä päivänä otettava huomioon monta asiaa, kuten sote- ja maakuntauudistuksen mukana tuleva muutos kuntalouteen ja kunnan investointikykyyn. Kuntien tulopohja, verotulot ja valtionosuudet muuttuvat ja kiinteistöriski kasvaa, Anu Helin, Pöytyän kunnanjohtaja sanoo.

Liian suuret kustannukset olivat jäädyttäneet Riihikosken yhtenäiskoulun hankevalmistelut. Ne saatiin uudelleen käyntiin FCG:n pedagogisen asiantuntijan Raila Oksasen ja arkkitehti SAFA Mikko Kairan avulla. 

– He toivat mukanaan asiantuntemusta siitä, miten muualla on toimittu, ja sparrasivat meidän prosessiamme niin, että uusi tilaohjelma lähti rakentumaan. Merkittävä säästöpotentiaali löytyi, sillä Riihikosken yhtenäiskoulu pystytään toteuttamaan noin 2/3 alkuperäisestä kustannusarviosta. Tämä on tarkoittanut myös linjausta siitä, että koulun yhteyteen ei rakenneta uutta keskuskeittiötä, Helin toteaa. 

Tasapaino löytyi sovittamalla yhteen talouden realiteetit, pedagogiset tavoitteet ja tilasuunnittelun mahdollisuudet. Riihikosken yhtenäiskoulun tulisi valmistua syksyyn 2019 mennessä. 

Riihikosken Koulu FCG Riihikosken Koulu FCG Riihikosken Koulu 1