Hossa 1 FCG Arkkitehdit

Hossan kansallispuisto

Koillismaalla sijaitseva Hossa on Suomen 40. kansallispuisto. Reilun 11 000 hehtaarin puisto sijaitsee Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa. Alue on kiehtova sekoitus erämaata ja rajaseudun kulttuuria. Kansallispuisto vahvistaa Hossan vetovoimaa matkailukohteena.

Suomussalmella Hossan kansallispuiston alueesta ja sen toimintaympäristöstä haluttiin laatia selvitys, jonka tavoitteena oli saavuttaa yhteinen näkemys alueella tavoiteltavista matkailuinvestoinneista.

Työmme sisälsi matkailuinvestointien kokonaisvaltaisen ideoinnin ja suunnittelun sekä lisäksi alustavat kannatustarkastelut. Selvitys kytkeytyi rantaosayleiskaavan uudistamiseen sekä muihin meneillään oleviin tai jo tehtyihin suunnitelmiin ja hankkeisiin.

Teimme matkailuinvestoinneista toteutettavuusselvitykset, jotka sisälsivät alueiden maankäytön suunnittelun, 3D-havainnekuvat sekä kannattavuustarkastelut, joita voidaan hyödyntää esittelyssä potentiaalisille investoijille, päättäjille, rahoittajille, yrityksille sekä muille toteutukseen osallistuville tahoille. 

Hossa 4 FCG Hossa 3 FCG Hossa 5 FCG