Laukaan Satama 1

Laukaan satama-alue

Keiteleen kanavalla sijaitseva Laukaan satama Sararanta on monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka ja vierasvenesatama. Satama ja Rantapuisto muodostavat yhdessä keitaan, jossa koko perhe viihtyy. 

Toteutimme Laukaan satama-alueen yleissuunnittelun ja palvelurakennuksen konseptisuunnittelun.

Tavoitteenamme oli laatia satama-alueelle toteuttamiskelpoinen MasterPlan-tasoinen yleissuunnitelma, joka toimii alueen asemakaavaratkaisujen pohjana. Osallistavassa suunnitteluprosessissa olivat mukana alueen toimijat, käyttäjät ja kuntalaiset.

Selvitimme satama-alueen lisärakentamisen mahdollisuudet ottaen huomioon, että alueen päätarkoituksina ovat virkistys ja vapaa-ajan toiminnot sekä tapahtumat.

Laadimme sataman palvelujen uudisrakennuksesta konseptisuunnitelman, joka ottaa huomioon nykyisen rakennuksen mahdollisen hyödyntämisen.

Ehdotus satamapuiston toiminnallisesta kehittämisestä ja elävöittämisestä laadittiin siten, että alueella olisi toimintaa ympäri vuoden. Suunnitelmamme toimii pohjana satama-alueen toimijoiden ja sen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteistyön syventämiselle.

Laukaan Satama 3 Laukaan Satama 2 Laukaan Satama 5