Euran keskustan osayleiskaava

Kaavoitustyössä laaditaan Euran keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan 20 vuoden aikana tapahtuvalle kehitykselle.


Kaavakartta ja -merkinnät


Eura Oyk Hyv Maaraykset
399 KB, päivitetty 31.5.2016
Eura Oyk Hyv
14 MB, päivitetty 31.5.2016

Kaavaselostus

Eura Selostus Oyk Hyvaksytty 23052016
10.5 MB, päivitetty 31.5.2016

Liitteet

Liite 1 Aloitusvaiheen Viranomaisneuv Muistio
74 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 2 Euran Osayleiskaava Oas
1.5 MB, päivitetty 7.10.2015
Liite 3 Asemakaavojen Toteutuneisuus
3.5 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 4 Palvelut
3.3 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 5 Virkistys
3.3 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 6 Palvelut Ja Virkistys Yhdistelma
3.3 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 7 Euran Kunnan Maanomistus
4.1 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 8 Kunnallistekn180913
10 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 9 20130218 Kaavatoimikunta Tavoiteasett
61 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 10 Meluselvitys Ja Liitteet A
5.3 MB, päivitetty 10.2.2016
Liite 11 Euran Kunnan Liikenneselvitys 17 8 2
506 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 12 Arkeologinen Inventointi
72.2 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 13 Rakennuskannan Inventointi
4 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 14a Luontoselvitys Raportti
224 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 14b Luontoselvityksen Liitteet2
9.8 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 14c Luontoselvityksen Liitteet3
9.9 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 14c Luontoselvityksen Liitteet3
9.9 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 14d Luontoselvityksen Kuvat
9.2 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 15 Liikenneselvitys
2.1 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 16 Euran Oyk Kaupallinen Selvitys
2.5 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 17 Euran Maisemaselvitys Raportti Ja Li
25.7 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 18a Viherverkosto
156 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 18b Eura Oyk Viherverkkokartta
4.9 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 19 Hulevesiselvitys Raportti Ja Liittee
16.3 MB, päivitetty 10.2.2016
Liite 20 Natura Tarvearvio 20141020
2 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 21 Lausunnot Ja Muistutukset 20152403
637 KB, päivitetty 10.2.2016
Liite 22abc Oyk Rakennusinventoinnin Suojeluk
2.2 MB, päivitetty 28.9.2015
Liite 23 Ab Sorkkisten Alueen Suojelukohteet
1.2 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 24 Ab Kauttuan Alueen Suojelukohteet
1.3 MB, päivitetty 23.9.2015
Liite 25 Muistio Viranomaistyopalaveri 011220
77 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 26 Muistio Viranomaistyopalaveri 120320
77 KB, päivitetty 23.9.2015
Liite 27 Ehdotusvaiheen Palaute Ja Vastineet
952 KB, päivitetty 28.9.2015
Liite 28 Kt43 Liittymatarkastelu
786 KB, päivitetty 3.11.2015
Liite 29 Muistio Viranomaisneuvottelu 2015090
97 KB, päivitetty 28.9.2015
Liite 30 Ehdotusvaiheen 2 Palaute Ja Vastinee
380 KB, päivitetty 22.4.2016
Liite 31 Maanomistajien Kuuleminen
542 KB, päivitetty 6.4.2016

Souppaan risteysalueen mallinnusKuva1
736 KB, päivitetty 28.9.2015
Kuva2
213 KB, päivitetty 28.9.2015
Kuva3
151 KB, päivitetty 28.9.2015
Kuva4
323 KB, päivitetty 28.9.2015
Kuva5
235 KB, päivitetty 28.9.2015


Kuva6
180 KB, päivitetty 28.9.2015

Kaavanlaatijan tapaamispäivän 7.10.2015 materiaalit

20151007 Kaavanlaatijan Tapaaminen Esittelyka
2.7 MB, päivitetty 7.10.2015

Tapahtumat

Euran kunnanvaltuusto on 23.5.2016 hyväksynyt Euran keskustan osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä on kuulutettu MRL 200§ mukaisesti 31.5.2016.

Euran keskustan osayleiskaava oli uudelleen ehdotuksena nähtävillä (MRL 65§, MRA 19§, MRA 30§) 30.9. – 31.10.2015 välisenä aikana.

Kaava-aineistoon tehtiin muutoksia ennen hyväksymiskäsittelyä kevään 2016 aikana. Luvalahden ranta-alueiden osalta kaavaehdotuksessa esitettyä Pyhäjärven luonnonsuojelualuetta SL laajennettiin Satakunnan maakuntakaavan mukaisesti ulottumaan Natura-alueen rajaan asti. Osallisille järjestettiin erillinen kuuleminen, jonka tiedot löytyvät selostuksen liitteestä 31. Kuuleminen järjestettiin myös Euran keskusta-aluetta koskevassa muutoksessa, jossa Mäkitiellä sijaitseva pientalojen alue AP muutettiin asuinkerrostalojen alueeksi AK. Muutosta koskien ei saatu osallisten palautetta. Ennen kaavan hyväksymistä muutettiin myös Nikkariin osoitettu noin 4 ha asuinpientaloalue AP maa- ja metsätalousalueeksi MT. Päivittäistavarakaupan pinta-alaa koskien tehtiin muutoksia osayleiskaavan P-alueiden kaavamääräyksiin Satakuntaliiton palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Lisätiedot

Euran kunta

Kimmo Haapanen

Tekninen johtaja

puh. +35844 730 7418

kimmo.haapanen a eura.fi

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Maritta Heinilä

suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-506

Puh. +358 44 704 6267

maritta.heinila a fcg.fi