HATOLAN VIITESUUNNITELMA

Ylöjärven Vuorentaustan-Hatolan asemakaava-aluetta ollaan päivittämässä. Uuden asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle korkeatasoinen ja vetovoimainen asuinalue, joka tukee katu- ja viherverkon jatkuvuutta. Asemakaavassa tehdään aluevaraukset myös uudelle koululle ja päiväkodille. Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen katuverkkoa ja yhteyksiä osoittamalla Mastontien jatke Tampereen rajalle sekä kevytliikenne- ja katuyhteydet Vuorentaustan nykyiseen katuverkkoon. Alustavissa tarkasteluissa alueelle on esitetty asuinpientalojen, rivitalojen ja kerrostalojen korttelialueita yhteensä noin 2000 asukkaalle.

Tällä sivulla esitellään kaavoituksen pohjaksi tehtäviä viitesuunnitelmia. Viitesuunnitelmat eivät ole kaavoja, vaan alustavia hahmotelmia, jotka toimivat työkaluina kaavaluonnoksen tekemistä varten.

Hatola Sijaintikuvat


Kysely Hatolan alueen kehittämisestä

Kaikille avoin kysely Hatolan alueen kehittämisestä oli auki 1. – 21.10.2020. Kiitos kaikille osallistujille!

On tärkeää saada Ylöjärven asukkaiden ja ystävien ideat ja mielipiteet osaksi Hatolan alueen suunnittelua. Karttapohjaisessa kyselyssä, otettiin kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esitettiin omia näkemyksiä ja kehitysideoita alueen jatkosuunnittelua varten.

Kyselyn tulokset huomioidaan Hatolan alueen suunnittelussa osana lähtöaineistoa.  


Suunnitteluvaihtoehtojen esittely

Alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Suunnitelmat ovat alustavia ja niiden avulla koostetaan yksi maankäytön kehittämistä ohjaava kaavaluonnos. Kummassakin suunnitteluvaihtoehdossa on tavoiteltu pienimittakaavaista ”puukaupunkiympäristöä”, joka soveltuu nykyiseen ympäristöön ja tarjoaa monipuolisia korttelikokonaisuuksia ja talotyyppejä. Alueelle on osoitettu rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, pienkerrostaloja sekä erillispientaloja. Keskeisen julkisen maamerkkirakennuksen muodostavat alueelle uusi koulu ja päiväkoti. 

Myös liikenneratkaisun perusperiaate ovat kummassakin vaihtoehdossa samanlainen. Mastontien jatke kulkee alueen keskivaiheilla ja yhdistyy katuverkkoon Tampereen rajalla Ikurintien kohdalla. Mastontielle on osoitettu varaukset kiertoliittymille ja kevyen liikenteen väylille, jotka kulkevat molemmin puolin ajorataa.

Kummassakin suunnitteluratkaisussa alueelle on osoitettu korttelialueet noin 2000 asukkaalle. Vaihtoehdoissa on esitetty erilaisia korttelitehokkuuksia ja talotyyppejä osa-alueittain. Pääset tutustumaan tarkemmin suunnitteluvaihtoehtoihin alla olevien dokumenttien ja videon avulla.

Pääset tutustumaan kahteen suunnitteluvaihtoehtoon alla olevasta tiedostosta.

Hatolan Viitesuunnitelma Vaihtoehdot 20200928
4.6 MB, päivitetty 29.9.2020

.


Katso videot Hatolan viitesuunnitelmista


Suunnitteluvaihtoehto 1


Suunnitteluvaihtoehto 2

Tapahtumat

Kysely

Kyselyssä voi ottaa kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esittää omia näkemyksiä ja kehitysideoita alueen jakosuunnittelua varten. Kysely on auki 1. – 21.10.2020.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.