Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella

Kaava-alue sijoittuu valtatien 18 varrella Kyrööntien molemmin puolin.

Kaava-alueen keskiosassa sijaitsee koulu piha-alueineen. Asemakaava on päivittänyt alueen maankäytön uuden osayleiskaavan mukaiseksi ja liike-elämän tarpeisiin. Kaava mahdollistaa myös päiväkodin rakentamisen sekä alueen uudet liikennejärjestelyt.

Kaavakartta ja -selostus

Kyrööntien alueen kaavakartta, 181108 028 2000
2.1 MB, päivitetty 9.1.2019
Selostus Kyrööntien alue, Kvhyv 181108 009
9.5 MB, päivitetty 9.1.2019
2018-2-5 Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma
2.5 MB, päivitetty 6.3.2018
Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
Hulevesiselvitys
1.8 MB, päivitetty 26.10.2017
Yleissuunnitelmakartta_HULEVESISELVITYS
2.8 MB, päivitetty 26.10.2017

Tapahtumat:

Kaava on Isonkyrön kunnanvaltuuston 31.5.2018, 12 § ja 8.11.2018 § 29 päätösten mukainen ja saanut lainvoiman 21.12.2018.

Lisätiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Petri Hänninen
puh. 06 470 1230 ja  050 413 9439 
petri.hanninen a isokyro.fi

Asemakaavan laadinnasta vastaa:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ