ISOKYRÖ – KORTTELI 110

Korttelissa 110 ollut yleisten rakennusten korttelialue muutettiin asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi AL.

Asuin- ja liikekäyttö mahdollistaa tontin kulttuurihistoriallisten arvojen paremman vaalimisen.

Liitteet:

Kaavakartta Kortteli110 Kvhyv190214
551 KB, päivitetty 4.3.2019
Kaavaselostus Kortteli110 Kvhyv190214
3.8 MB, päivitetty 4.3.2019
Oas Kortteli110
1.7 MB, päivitetty 4.3.2019

Tapahtumat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 14.2.2019 § 3-

Lisätiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

Tekninen johtaja
Petri Hänninen
puh.(06) 470 1230
050 413 9439
Petri.Hanninen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastasi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ