KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601 PYSÄKKITIELLÄ

Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön kunnassa. Kaava-alue rajautuu Pysäkkitien ja Pohjankyröntien risteysalueeseen Isonkyrön keskustan tuntumassa.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee korttelissa 601 kiinteistöä RN:o 152-416-2-201.

 

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.5 MB, päivitetty 29.3.2017
2017-8-2 Kortteli 601 AK-muutos ja laajennus KAAVASELOSTUS
1.9 MB, päivitetty 28.8.2017
2017-8-2 Kortteli 601 AK-muutos ja laajennus KAAVAKARTTA
338 KB, päivitetty 28.8.2017

Tapahtumat:

Lainvoimainen kaava:

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ