LAPINMÄEN ASEMAKAAVA

Suunnittelualue käsittää noin 136 ha Isonkyrön kunnan Lapinmäen alueella. Lapinmäki sijoittuu kunnan keskustaajaman jatkeeksi valtatien 18 (Tervajoentie) eteläpuolella. Valtatietä pitkin on yhteys Laihian ja Vaasan sekä Seinäjoen ja Lapuan suuntiin. Hyvien liikenneyhteyksien ja taajama-alueen läheisyyden lisäksi suunnittelualue tukeutuu myös kaava-alueen eteläpuolelle uudelleen toteutettavaksi kaavailtuun rautatien liikenneasemaan. 

Lapinmäen asemakaavalla toteutettiin yleiskaavaa ja luotiin Tervajoentien eteläpuolelle varaukset työpaikka-alueelle, asuinalueen laajennukselle, virkistysalueita sekä tiealueva-rauksia valtatien tuleville liittymäjärjestelyille. 

Kaava-asiakirjat:

Kaavakartta Lapinmaki Kvhyv180322
2.1 MB, päivitetty 4.3.2019
Kaavaselostus Lapinmaki Kvhyv180322
6.1 MB, päivitetty 4.3.2019

Liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2.5 MB, päivitetty 29.3.2017
Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
Hulevesiselvitys Lapinmäki ja Kyrööntien alue
1.8 MB, päivitetty 25.10.2017
Yleissuunnitelmakartta _HULEVESISELVITYS
2.8 MB, päivitetty 25.10.2017


Tapahtumat

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.3.2018 § 7. Alueelle on laadittu kunnallistekniset suunnitelmat.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA

Tekninen johtaja
Petri Hänninen
puh.(06) 470 1230
050 413 9439
Petri.Hanninen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ