KESKUSTAN ASEMAKAAVA TAIPALEEN ALUEELLA

Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön kunnassa, Kalpatien eteläpuolella Taipaleen alueella, noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Isonkyrön keskustasta.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena Taipaleen alueella on osoittaa alueen maankäyttö valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan mukaiseksi. Alueelle on tarkoitus osoittaa teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä huoltoasema-alue.

Taipaleen alueen asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä RN:o 152-416-4-166, 152-414-4-127 sekä 152-416-4-167. 

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
2017-8-2 Taipale kaavaselostus
3 MB, päivitetty 28.8.2017
2017-8-2 _Taipale kaavakartta
285 KB, päivitetty 28.8.2017

Tapahtumat:

Kaava lainvoimainen:

Yhteystiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ