TERVAJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön kunnan länsiosassa Tervajoen taajamassa noin kahdeksan kilometrin päässä Isonkyrön keskustaajamasta.

Suunnittelun tavoitteena on päivittää ja laatia asemakaava Tervajoen alueelle hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan perusteella. 

Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä tai myymäläkeskittymä. Kaava-aluetta koskien on laadittu liikenneverkon tarkastelu (SITO Oy 2014) ja liikennesuunnitelma (Oy Talentek Ab 2009), joiden perusteella osayleiskaavaan on esitetty uusia liikenneratkaisuja. Osayleiskaavan liikenneratkaisut on tarkoitus tarkentaa asemakaavaratkaisujen yhteydessä.

Asemakaavassa huomioidaan myös olemassa oleva asutus ja asumisen laajenemisalueet, palveluiden ja työpaikkojen alueet, asukkaiden virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa ja kulttuuriperintöä koskevat suojelutarpeet.

KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ 30.3. - 2.5.2017

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.8 MB, päivitetty 29.3.2017
Tervajoen asemakaavan muutos ja laajennus_KAAVAKARTTA
3 MB, päivitetty 29.3.2017
Tervajoen asemakaavan muutos ja laajennus_KAAVASELOSTUS
4.7 MB, päivitetty 29.3.2017

Kaavaselostuksen liitteet

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma
1.7 MB, päivitetty 29.3.2017
Kaavaratkaisun Kuvaus
4.4 MB, päivitetty 29.3.2017

Tapahtumat

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 2.5.2017 mennessä osoitteeseen: Isonkyrön kunta, Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi


Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ