KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA

Tolkin asemakaavalla osoitettiin teollisuusrakennusten korttelialuetta Teollisuustien päähän luontoarvot huomioiden. Kaavalla muutettiin myös lähialueiden puistoalueita lähivirkistysalueiksi. Kaava paransi kunnan vapaiden teollisuustonttien tarjontaa. 


Kaava-asiakirjat:

Kaavakartta Tolkki Pohjoisosa Kvhyv170928
438 KB, päivitetty 4.3.2019
Kaavaselostus Tolkki Pohjoisosa Kvhyv170928
3.4 MB, päivitetty 4.3.2019
Tolkki Liite1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.6 MB, päivitetty 12.4.2018
Liite 2_Isonkyrön jokivarren osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2010
13.6 MB, päivitetty 1.6.2017

TAPAHTUMAT:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan pohjoisosan 28.9.2017 § 48 ja kaava on lainvoimainen. 

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

Tekninen johtaja
Petri Hänninen
puh.(06) 470 1230
050 413 9439
Petri.Hanninen a isokyro.fi 


Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ