Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Karstula

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Vihisuon alueelle Karstulan kuntaan. Rakentaminen edellyttää oikeusvaikutteisen kaavan laatimista. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Karstulan kunnassa. Suunnittelualue sijoittuu Soinintien pohjoispuolelle ja Vehkaperäntien itäpuolelle Vihisuon alueelle. Suunnittelualueen etäisyys Karstulan kunnan keskustaan on noin 14 km ja Kyyjärven kunnan keskustaan noin 13 km. Kaavoittavan alueen koko on noin 800 hehtaaria.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista maakaapelein siirrettävä sähköenergia siirretään 110 kV:n sähköverkkoon.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Kaavakartta:

2016 3 31 Vihisuo Tuulivoimapuiston Osayleisk
4.4 MB, päivitetty 9.8.2018

Kaavaselostus

2016 3 31 Vihisuo Selostus
13 MB, päivitetty 9.8.2018


Liitteet:

Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma
2 MB, päivitetty 20.5.2015
Liite 2 Kaavaluonnoksesta annettu palaute ja vastineet
602 KB, päivitetty 20.5.2015
Liite 3 Kaavaehdotuksesta annettu palaute ja vastineet
404 KB, päivitetty 16.3.2016
Liite 4 Vihisuo_ Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
18.1 MB, päivitetty 16.3.2016
Liite 5 Näkymäalueanalyysi sekä valokuvasovitteet
29.2 MB, päivitetty 16.3.2016
Liite 6 Maisemaselvitys liitteineen
9.2 MB, päivitetty 16.3.2016
Liite 7 Karstula Korkeakangas, kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi
1.8 MB, päivitetty 16.3.2016
Liite 8 Luontoselvitys
3.7 MB, päivitetty 16.3.2016
Liite 9 Kevatmuutto ja soidinselvitys
2.1 MB, päivitetty 16.3.2016


Tapahtumat

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan: 4.4.2016 §8

Kaava lainvoimainen: 6.7.2018

Yhteystiedot

Karstulan kunta

kunnanjohtaja
Hilkka Hakala
hilkka.hakala a karstula.fi
puh. 044 459 6602

Virastotie 1
43500 Karstula
puh. 044 459 6605

Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut

aluearkkitehti
Ulla-Maija Humppi
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi
puh. 044 459 840

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen
puh. 044 459 8435

kaavavalmistelija
Sari Peura
Saarijärven kaupunki
Maankäyttö ja kaavoitus
puh. (044) 459 8210
sari.peura(at)saarijarvi.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Projektipäällikkö, arkkitehti 
Tuomo Järvinen
040 753 1524
tuomo.jarvinen(a)fcg.fi

Puistokatu 2 A,
40100 Jyväskyläi

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta

Metsähallitus Laatumaa

Mika Hytönen
puh. 040 722 4417
mika.hytonen a metsa.fi

Veteraanikatu 5, PL 81 
90101 Oulu