KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN

Kinnulan Kivijärven ranta-alueille laaditaan oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72§).

Rantayleiskaava laaditaan kaikille suunnittelualueen ranta-alueille. Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-alueeksi määritelty alue eli noin 150–200 m levyinen vyöhyke rantaviivasta alkaen. Kaavan perusselvitykset tehdään vastaavalta alueelta.

Rantayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen määrä, rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen sijainti. Tilojen rantarakennusoikeudet tutkitaan emätilaselvitykseen perustuvalla mitoitustarkastelulla. Kaavassa varataan vesistöjen rannoille myös riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja venevalkama- ja uimaranta-alueita sekä vapaata rantaa. Ranta-alueiden maisema-, luonto-, ja kulttuuriympäristöarvot huomioidaan kaavoitustyössä.

Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan sekä yksityistä että yleistä etua ja emätilatarkastelulla turvataan maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

ASUKASKYSELY:

Kaavoitukseen liittyen on järjestetty asukaskysely syksyllä 2016

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Kinnulan Kivijärven rantaosayleiskaavan alueen maanomistajien, asukkaiden, loma-asukkaiden, virkistyskäyttäjien sekä muiden osallisten toiveita alueiden tulevasta käytöstä.

Kyselylomake pdf-muodossa:

Kysely
94 KB, päivitetty 13.9.2016


KAAVA-AINEISTOT:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.6. – 2.10.2016

2016-6-27 Kivijärvi ROYK OAS
2 MB, päivitetty 29.6.2016

Tapahtumat:

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu asettamalla kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) nähtäville Kinnulan kunnanviraston ilmoitustaululle ajalla 29.6. – 2.10.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmenee muun muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnittelutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua.

Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää viimeistään 2.10.2016 Kinnulan kunnanvirastoon osoitteeseen Keskustie 45, 43900 Kinnula tai sähköisesti kinnulan.kunta a kinnula.fi.

Yhteystiedot: 

Kinnulan kunta

kunnan rakennusmestari
Ossi Kinnunen
puh. 044 459 6222
ossi.kinnunen a kinnula.fi

Keskustie 45
43900 Kinnula

kunnan rakennustarkastaja
Petri Syrjä 
puh. 044 445 96221
petri.syrja a kinnula.fi

Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut

aluearkkitehti 
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen
puh. 044 459 8435

FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy

projektipäällikkö, DI
Maria Ouni
puh. 044 298 1858 maria.ouni a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950, 00601Helsinki