LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

CPC Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Lakiakankaan hankealueelle Kristiinankaupunkiin. Lakiakankaan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntiin sekä Kristiinankaupunkiin.

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa lainvoimaista Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaavaa Kristiinan kaupungissa. Lainvoimainen kaava sallii Lakiakankaan hankealueelle yhteensä 8 tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa voimaloiden kokonaiskorkeutta sekä tarkistaa tarvittaessa voimaloiden sijoittelua ja määrää kaava-alueella.

CPC Finland Oy on tehnyt osayleiskaavamuutoksen laadinnasta hakemuksen Kristiinan kaupungille. Kristiinankaupunki on tehnyt kaavoituksen käynnistämisestä päätöksen 26.9.2017.


Tapahtumat /Händelser

Yhteystiedot/kontakt:

Kristiinankaupunki:
Tekninen johtaja Ari-Johan Myllyniemi
puh. 040 559 9229
ari-johan.myllyniemi a krs.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka:
Projektipäällikkö

projektipäällikkö
luonnontiet.maist.
Kristiina Salomaa
puh. 044 298 2006
kristiina.salomaa a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 HELSINKI

Hankevastaava:

CPC Finland Oy
Toimitusjohtaja/Managing Director
Erik Trast
PL 533
FIN-00101 Helsinki
T: +49 59 71-860 845
F: +49 59 71-860 89945
M: +49 173 -288 90 12

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistoja koskevan YVA-menettelyn aineisto:

http://www.ymparisto.fi/
lapvaarttilakiakangastuulivoimaYVA

MKB-materialet för vindkraftparkerna Lappfjärd och Lakiakangas:

http://www.ymparisto.fi/
lapvaarttilakiakangastuulivoimaYVA