NOPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Kyyjärven kunnanvaltuusto on päättänyt 2.5.2016 § 20, että Nopolan nykyisen koulun tilalle rakennetaan kokonaan uusi koulukeskus.  Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa kaavaa siten, että kaavamuutos mahdollistaa uuden koulukeskuksen rakentamisen alueelle. Asemakaavamuutoksen yhteydessä ratkaistaan myös uuden koulukeskuksen huolto- ja pelastusajoväylät VU –alueen kautta. 

Asemakaavaluonnos on nähtävillä Kyyjärven kunnanvirastossa 29.6. - 31.8.2017 välisenä aikana.

Nopola_OAS
1.2 MB, päivitetty 22.2.2017
2017-5-22 Nopola_selostus valmisteluvaihe
1.7 MB, päivitetty 21.6.2017
2017-5-22 Nopola kaavaluonnos valmisteluvaihe
255 KB, päivitetty 21.6.2017

TAPAHTUMAT

Asemakaavaluonnos on nähtävillä Kyyjärven kunnanvirastossa 29.6. - 31.8.2017. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä oloaikana esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Luonnosaineistoihin voi tutustua  Kyyjärven kunnanvirastossa. Kaava-aineistoon voi tutustua kunnanviraston sulkuaikana (26.6.–30.7.2017) kirjastossa osoitteessa Tuliharjuntie 43. Pyydämme huomioimaan, että aluearkkitehtipalvelut ovat lomalla heinäkuun ajan.

Kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitettuna 31.8.2017 mennessä osoitteeseen Kyyjärven kunta, PL 13, 43701 Kyyjärvi tai sähköpostitse kirjaa-mo a kyyjarvi.fi.

Yhteystiedot:

KYYJÄRVEN KUNTA 

Teknisen osaston päällikkö
puh: 044 459 7102 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI/ ALUEARKKITEHTIPALVELUT

kaavoitus-ja aluearkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 840
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen
puh.044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

kaavavalmistelija
Sari Peura
puh.044 459 8210
sari.peura a saarijarvi.fi 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ