LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA

CPC Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Lakiakankaan hankealueelle Isojoen kuntaan.  Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa lainvoimaisia Lakiakangas I ja Lakiakangas II tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja. Lainvoimaiset kaavat sallivat Lakiakankaan hankealueelle yhteensä 33 tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa voimaloiden kokonaiskorkeutta sekä tarkistaa voimaloiden sijoittelua ja määrää kaava-alueella. Kaavamuutoksella myös yhdistetään Lakiakangas I ja Lakiakangas II osayleiskaavat yhdeksi tuulivoimaa koskevaksi yleiskaavaksi Isojoen kunnan alueella.

YVA-menettely on toteutettu Lappfjärdin ja Lakiakaankaan tuulivoimapuistoja koskien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon (Dnro EPOELY/17/07.04/2012) 14.6.2013  YVA-selostuksesta.  Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistoja koskevan YVA-menettelyn aineistohttp://www.ymparisto.fi/lapvaarttilakiakangastuulivoimaYVA

KAAVALUONNOS ON NÄHTÄVILLÄ 19.6 - 11.8.2017 VÄLISENÄ AIKANA

2017-6-5 Lakiakangas_Kaavakartta_ valmisteluvaihe
23.9 MB, päivitetty 1.6.2017
2017-6-5 Lakiakangas_kaavaselostus_valmisteluvaihe
7.2 MB, päivitetty 1.6.2017
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.9 MB, päivitetty 1.6.2017
Liite 2_Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio_alustava
75 KB, päivitetty 1.6.2017
Liite 3 Ote Lakiakangas I tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
3.1 MB, päivitetty 1.6.2017
Liite 4 Ote Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
3.8 MB, päivitetty 1.6.2017
Liite 5 Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
7.5 MB, päivitetty 1.6.2017
Liite 6 Näkemäanalyysi ja havainnekuvat
26.5 MB, päivitetty 1.6.2017

TAPAHTUMAT:

Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään Vanhankylän Nuorisoseuralla 27.6.2017 klo: 18.00–20.00

Kaavaluonnos on nähtävillä 19.6.2017 – 11.8.2017 välisenä aikana Isojoen kunnankirjastossa osoitteessa Kristiinantie 17 A 64900 ISOJOKI kirjaston aukioloaikoina. Lisäksi luonnokseen voi tutustua Isojoen kunnanvirastossa, viraston aukioloaikoina, osoite Teollisuustie 1 A, 64900 ISOJOKI. Virasto on suljettuna kesäaikana 3.7.2017 – 30.7.2017.

YHTEYSTIEDOT:

Isojoen kunta

kunnaninsinööri
Valter Enqvist       
Teollisuustie 1 a, PL 23
64900 Isojoki
puh: 040 0721 348
Valter.enqvist a isojoki.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
luonnontiet.maist.
Kristiina Salomaa       
puh: 044 298 2006
kristiina.salomaa a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki

Hankevastaava

CPC Finland Oy
Erik Trast    
PL 533, 00101 Helsinki

puh: +49 173 -288 90 12                   etrast a cpc-germania.com 

www.cpc-germania.com