PITKÄLÄNVUOREN TUULIVOIMAPUISTO

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pitkälänvuoren alueelle Petäjäveden kuntaan.  Yleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Pitkälänvuoren tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 7 tuulivoimalaitoksen rakentamista.  Tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. 

Valmisteluvaiheen aineisto:

Pitkalälänvuoren tuulivoimapuisto_ kaavaselostus
11.2 MB, päivitetty 31.8.2016
Pitkälänvuoren tuulivoimapuisto _kaavakartta
3.1 MB, päivitetty 31.8.2016

Liitteet:

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3.8 MB, päivitetty 31.8.2016
Liite 2_Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta
186 KB, päivitetty 31.8.2016
Liite 3_Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys liitteineen
63.1 MB, päivitetty 31.8.2016
Liite 4_Maisemaselvitys liitteineen
11.7 MB, päivitetty 31.8.2016
Liite 5_ Luontoselvitys liitteineen.
7.4 MB, päivitetty 31.8.2016

Tapahtumat:

Kaavaluonnos on nähtävänä 15.9.2016 – 14.10.2016 välisenä aikana Petäjäveden kunnanviraston ilmoitustaululla (Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi).

Valmisteluvaiheen aineistosta annettavat mahdolliset Kunnanhallitukselle osoitetut mielipiteet toimitetaan os. Kunnanhallitus, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo a petajavesi.fi viimeistään 14.10.2016

Kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 26.9.2016 klo:18.00 auditorio Miilussa, Miilutie 4, Petäjävesi

YHTEYSTIEDOT

Petäjäveden kunta:

Tekninen johtaja
Janne Koskenkorva
janne.koskenkorva a petajavesi.fi
puh. 040 660 1737

Suutarintie 4 
41900 Petäjävesi
puh. 014 2673 000

 Aluearkkitehtipalvelut:

Aluearkkitehti
Ulla Järvinen
puh. 040 751 5611        ulla.jarvinen a uurainen.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

projektipäällikkö
DI Kuisma Reinikainen
puh. 050 390 5680
kuisma.reinikainen a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950
00601Helsinki

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy Ab
hankekehitys
Timo Koljonen
puh. 04050 048 9531
timo.koljonen a metsagroup.fi