Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava, Pihtipudas

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Ilosjoen alueelle Pihtiputaan kuntaan. Rakentaminen edellyttää oikeusvaikutteisen kaavan laatimista. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Pihtiputaan kunnassa. Suunnittelualueen etäisyys Pihtiputaan kunnan keskustaan on noin 10 km. Kaavoittavan alueen koko on noin 800 hehtaaria.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista maakaapelein siirrettävä sähköenergia siirretään 110 kV:n sähköverkkoon.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 

Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavaselostus:

2015-10-19 Ilosjoki kaavaselostus
12.4 MB, päivitetty 14.8.2017


Kaavakartta:

2015-10-19 Ilosjoki kaavakartta
3.8 MB, päivitetty 14.8.2017


Liitteet:

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.9 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen yhteenveto
74 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 3 Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
567 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 4 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
612 KB, päivitetty 15.10.2015
Liite 5 Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
9.9 MB, päivitetty 14.10.2015

Liite 6 Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 8 x hh137
8.2 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 7 Maisemaselvitys
7.2 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 8 Arkeologinen Inventointi
4 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 9 Luontoselvitykset 2014
13.8 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 10 Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten maisemaselvitys
16.4 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 11 Yhteisvaikutus näkymaalueanalyysi ja valokuvasovitteet, Ilosjoki ja Ulppaanmäki
7.4 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 12 Linnuston syysmuutto
570 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 13 Törmäysriskilaskelma
170 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 14 Kalasääksireviirin huomioon ottaminen Ilosjoen tuulivoimapuistohankkeessa
95 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 15 Natura tarveharkinta 2015
2.3 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 16 Lausunto avolouhinnasta
80 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 17 Kanalintujen soidinpaikkojen selvitys
1.3 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 18 Kuljetusreittiselvitys
1.6 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 19 Nakymäalueanalyysi ja lisävalokuvasoviteet, V126 x 8x hh147
9 MB, päivitetty 14.10.2015
Liite 20 Sääksiseuranta 2015
460 KB, päivitetty 14.10.2015
Liite 21 Viranomaisneuvottelujen muistiot
600 KB, päivitetty 15.10.2015


Tapahtumat

Osayleiskaava hyväksytty: 26.10.2015

Kaava lainvoimainen:

13.4.2017 KHO

Yhteystiedot

Pihtiputaan kunta

aluearkkitehti 
Helena Raatikainen 
puh. 044 459 7389
helena.raatikainen a pihtipudas.fi

Keskustie 9
44800 Pihtipudas
puh. 014 459 6800

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö,
DI Kuisma Reinikainen
puh. 050 390 5680 kuisma.reinikainen a fcg.fi

Osmontie 34
00610 Helsinki

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta

ABO Wind Oy
Aapo Koivuniemi
projektijohtaja
puh. 050 5215 573
aapo.koivuniemi a abo-wind.de