NIEMENHARJUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos koostuu kolmesta erillisestä kohteesta: Tason alue, kortteli 521 sekä Niemenharjun alue.

Kaavoituksen tavoitteet: 

Tason alue: Alueen asemakaava on vanhentunut. Tavoitteena on kaavalla muuttaa loma-asuntotontit (RH) vakituiseen asumiseen (AO), koska alueella on valmiina vesijohto ja viemäri ja koska se sijaitsee osana taajamaa. Uusia rakennuspaikkoja ei alueelle olla sijoittamassa.

Nimenharjun alue (entinen leirialue+ tanssilavan alue): Entisen leirialueen osalta kaavamuutoksen tavoitteena on luoda puitteet alueen kehittämiselle osana Niemenharjun matkailukeskuksen palveluita.  Kaavamuutoksen on tarkoitus mahdollistaa tasokkaiden loma-asuntojen ja niihin liittyvien saunojen ja huoltorakennusten rakentaminen alueelle. Tavoitteena on myös luoda puitteet tanssilavan alueen monipuoliselle kehittämiselle ja lisärakentamiselle.

Kortteli 521: Tavoitteena on päivittää korttelin rakennusoikeus siten, että se rakennusala ja rakennusoikeus on rajattu nykyisten rakennusten mukaisena tulevien liikennejärjestelyjen ja melusuojausrakenteiden takia.

Kaava-asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3.3 MB, päivitetty 9.1.2019
Kaavakartta
5 MB, päivitetty 14.3.2019
Kaavaselostus
5.8 MB, päivitetty 14.3.2019

Tapahtumat:

Asemakaava luonnoksena nähtävillä 13.3. -11.4.2019.

Yhteystiedot

Pihtiputaan kunta

aluearkkitehti 
Helena Raatikainen 
puh. 044 459 7389
helena.raatikainen a pihtipudas.fi

Keskustie 9
44800 Pihtipudas
puh. 014 459 6800


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ