Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava

Megatuuli Oy sekä Ilmatar Wind Power Oyj suunnittelevat tuulivoimapuiston rakentamista Haapalamminkankaan alueelle Saarijärven kaupunkiin. Yleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. 

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Saarijärven kaupungissa. Suunnittelualueen etäisyys Saarijärven kaupungin keskustaan on noin 8 km. Tuulivoimalat sijoitetaan Rahkolan yhteismetsän omistamalle alueelle, jonka pinta-ala on noin 600 ha.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. 

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Päätös YVA-menettelyn tarpeesta:

Keski-Suomen ELY-keskus on päättänyt 16.2.2016 että Haapalaminkankaan tuulivoimapuistohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 468/1994 mukaista arviointimenettelyä.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta
356 KB, päivitetty 28.9.2016


Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava

Kaavakartta:

2016-12-12 Haapalamminkangas kaavakartta
4.1 MB, päivitetty 7.12.2016

Kaavaselostus:

2016-12-12 Haapalamminkangas kaavaselostus
12.6 MB, päivitetty 7.12.2016

Liitteet:

Liite 1 Osallistumis- Ja arviointisuunnitelma
1.4 MB, päivitetty 28.9.2016
Liite 2 Luonnosvaiheen palaute ja vastineet_Haapalamminkangas
1.6 MB, päivitetty 28.9.2016
Liite 3_ Ehdotusvaiheen I palaute ja vastineet
1.3 MB, päivitetty 28.9.2016
Liite 4 Ehdotusvaiheen II palaute ja vastineet
1.2 MB, päivitetty 9.12.2016
Liite 5 Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys 2016
27.2 MB, päivitetty 7.12.2016
Liite 6_Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet RD136 x 5 x HH162_ehdotusvaihe I
23.4 MB, päivitetty 7.12.2016
Liite 7_Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E150 x 5 x HH155_ehdotusvaiheII
33.3 MB, päivitetty 7.12.2016
Liite 8_Maisemaselvitys Haapalamminkangas_päivitetty 092016
8 MB, päivitetty 7.12.2016
Liite 9 Luontoselvitys
6.3 MB, päivitetty 7.12.2016
Liite 10 Liito-oravaselvitys
328 KB, päivitetty 7.12.2016
Liite 11 Metson ja teeren soidinselvitys
2 MB, päivitetty 7.12.2016


Liite 12_Muinaisjäännösinventointi 2013-2015
2.7 MB, päivitetty 7.12.2016
Liite 13_ Täydennys muinaisjäännösinventointiin 2013-2015
251 KB, päivitetty 7.12.2016


Liite 14_Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto kaakkuriselvitys KESELY15862014
57 KB, päivitetty 7.12.2016


Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat:

Rahkola_lintujen syysmuutto_Ramboll
1.1 MB, päivitetty 28.9.2016
Pitkarasin lintujen syysmuuttoselvitys
2.5 MB, päivitetty 28.9.2016
Pitkarasin lintujen kevatmuuttoselvitys
2.5 MB, päivitetty 28.9.2016

TAPAHTUMAT:

Kaupunginhallituksen kokouksessa 16.1.2017 käsiteltävä aineisto

Yhteystiedot:

Saarijärven kaupunki

PL 13 (Sivulantie 11)
43101 Saarijärvi

Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat:

kaavoitusarkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 840
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

Maankäyttösopimukset, paikkatietoasiat:

maanmittausinsinööri
Tarmo Heinänen
puh. 044 459831
tarmo.heinanen a saarijarvi.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy      

projektipäällikkö:                   Susanna Paananen           Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä                         puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta:

Megatuuli Oy 

Lauri Lammivaara, toimitusjohtaja puh: 044 033 0498 lauri.lammivaara a megatuuli.fi Teknobulevardi 3-5                  01530 VANTAA