Pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Saarijärven kaupungin pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueen suurimmat vesistöt (yli 20 ha) ovat: Saarijärvet, Iso Suojärvi, Luotojärvi, Heinäjärvi, Valkeinen, Kangasjärvi, Saarinen, Iso-Haaranen, Iso Sääkspää, Katajajärvi, Puteri, Lautajärvi, Majajärvi, Kuorejärvi, Pieni Haaranen, Alajärvi sekä Iso Kylkijärvi.

Oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan  perusteella Saarijärven kaupunki voi myöntää rakennusluvat tavanomaiseen loma- ja asuinrakentamiseen, ilman ranta-asemakaavaa tai poikkeamispäätöksiä. Yleiskaavalla muodostetaan alueesta yhtenäinen suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa määritetään rakentamisen määrä ja sijoittuminen rannoilla.

Suunnittelussa huomioidaan maanomistajien maankäyttötavoitteet, yleiset vesistöjen ja ranta-alueiden virkistysarvot ja virkistyskäyttötarpeet sekä luonnonympäristön ja maiseman erityisarvot. Mitoitusta ja rakennusoikeutta määritettäessä lähtökohtana on maanomistajien tasavertainen kohtelu ominaisuuksiltaan samanarvoisilla ranta-alueilla.

Lisäkuuleminen 28.10.— 5.11.2019
Ehdotus on ollut nähtävillä 27.2.–8.4.2019.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.2.–13.3.2017 välisen ajan.

PIENVESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Hyväksymisaineisto:

Kaavamerkinnät - ja määräykset:

Maaraykset Pienvesistojen Royk Hyvaksyminen 2
105 KB, päivitetty 18.10.2019

Karttalehdet:

Indeksikartta Pienvesistojen Royk
377 KB, päivitetty 23.10.2019
Kartta1 Pienvesistojen Royk
1.9 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta2 Pienvesistojen Royk
2.5 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta3 Pienvesistojen Royk
2.3 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta4 Pienvesistojen Royk
2 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta5 Pienvesistojen Royk
1.7 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta6 Pienvesistojen Royk
1.7 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta7 Pienvesistojen Royk
2.2 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta8 Pienvesistojen Royk
2.4 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta9 Pienvesistojen Royk
2.8 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta10 Pienvesistojen Royk
1.6 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta11 Pienvesistojen Royk
1.4 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta12 Pienvesistojen Royk
2.4 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta13 Pienvesistojen Royk
2.4 MB, päivitetty 18.10.2019
Kartta14 Pienvesistojen Royk
2 MB, päivitetty 18.10.2019

Selostus:

Selostus: Saarijarvi Pienvesistojen Royk
6.8 MB, päivitetty 18.10.2019


Selvitykset ja erillisasiakirjat: 

1. OAS

2019 08 19 Pienvesistojen Rantaosayleiskaava
764 KB, päivitetty 18.10.2019

2. Luonto- ja maisemaselvitys

Saarijarvi Royk Luontoselvitys 21 5 2019
10 MB, päivitetty 18.10.2019
Saarijarvi Royk Luontoselvityksen Liitekartat
41.1 MB, päivitetty 18.10.2019

3. Natura-arviointi

Natura-arviointi 2018
3.8 MB, päivitetty 5.12.2018

4. Muinaisjäännösinventointi

Muinaisjäännösinventointi
3.3 MB, päivitetty 8.12.2016

5. Kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma

Vesistökohtainen:

Mitoitustaulukko Vesistökohtainen Etelä
141 KB, päivitetty 18.10.2019
Mitoitustaulukko Vesistökohtainen Pohjoinen
120 KB, päivitetty 18.10.2019
Mitoitustaulukko Vesistökohtainen Itä
53 KB, päivitetty 18.10.2019
Mitoitustaulukko Vesistökohtainen Länsi
53 KB, päivitetty 18.10.2019

Kantatilakohtainen:

Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Etelä
32 KB, päivitetty 18.10.2019
Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Pohjoinen
202 KB, päivitetty 18.10.2019
Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Itä
84 KB, päivitetty 18.10.2019
Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Länsi
72 KB, päivitetty 18.10.2019


Liiteasiakirjat:

1. Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualueen Rajaus
2.8 MB, päivitetty 5.12.2018

2. Mitoitusvyöhykkeet

Mitoitusvyöhykkeet
6.7 MB, päivitetty 8.12.2016

3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta

Ote maakuntakaavasta
1.4 MB, päivitetty 5.12.2018

4. Maanomistus ja kaavoitustilanne

Maanomistus- ja kaavoitustilanne
4.2 MB, päivitetty 18.1.2017

5. Maasto-olosuhteet

Maasto-olosuhteet
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

6. Perustietokartat 

Perustietokartta 6.1
3 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.2
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.3
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.4
3.5 MB, päivitetty 18.1.2017

7. Ympäristötietokartat

Liite 7.1 Ymparistotietokartta
2.5 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.2 Ymparistotietokartta
2.7 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.3 Ymparistotietokartta
2.7 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.4 Ymparistotietokartta
3.5 MB, päivitetty 5.12.2018


8. Rakentamissuositukset

Rakentamissuositukset
5.1 MB, päivitetty 18.1.2017

9. Tilastoliitteet

Tilastoliite Etelä
10 KB, päivitetty 18.10.2019
Tilastoliite Pohjoinen
8 KB, päivitetty 18.10.2019
Tilastoliite Itä
7 KB, päivitetty 18.10.2019
Tilastoliite Länsi
8 KB, päivitetty 18.10.2019

10. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin

Vastineet Lausunnot Ehdotus Saarijarvi Pienve
170 KB, päivitetty 18.10.2019

11. Kaavoittajan vastineet muistutuksiin

Vastineet Muistutukset Etelä
170 KB, päivitetty 18.10.2019
Vastineet Muistutukset Pohjoinen
135 KB, päivitetty 18.10.2019
Vastineet Muistutukset Itä
100 KB, päivitetty 18.10.2019
Vastineet Muistutukset Länsi
102 KB, päivitetty 18.10.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapahtumat:

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen erilliskuulemisen aikana. 

Kirjalliset muistutukset on jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 5.11.2019 osoitteeseen:

Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi
tai kirjaamo a saarijarvi.fi.

Saarijärven kaupunki

PL 13 (Sivulantie 11)
43101 Saarijärvi

Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat:

kaavoitusarkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen 
puh. 044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

Mirja Tarvainen ei osallistu Pohjoisen osa-alueen rantaosayleiskaavan valmisteluun

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
DI Maria Ouni
puh. 044 298 1858
maria.ouni a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950
00601Helsinki