Pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Saarijärven kaupungin pienvesistöjen alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueen suurimmat vesistöt (yli 20 ha) ovat: Saarijärvet, Iso Suojärvi, Luotojärvi, Heinäjärvi, Valkeinen, Kangasjärvi, Saarinen, Iso-Haaranen, Iso Sääkspää, Katajajärvi, Puteri, Lautajärvi, Majajärvi, Kuorejärvi, Pieni Haaranen, Alajärvi sekä Iso Kylkijärvi.

Oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan  perusteella Saarijärven kaupunki voi myöntää rakennusluvat tavanomaiseen loma- ja asuinrakentamiseen, ilman ranta-asemakaavaa tai poikkeamispäätöksiä. Yleiskaavalla on muodostettu alueesta yhtenäinen suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa on määritetty rakentamisen määrä ja sijoittuminen rannoilla.

Suunnittelussa on huomioitu maanomistajien maankäyttötavoitteet, yleiset vesistöjen ja ranta-alueiden virkistysarvot ja virkistyskäyttötarpeet sekä luonnonympäristön ja maiseman erityisarvot. Mitoitusta ja rakennusoikeutta määritettäessä lähtökohtana on ollut maanomistajien tasavertainen kohtelu ominaisuuksiltaan samanarvoisilla ranta-alueilla.

Kaavamerkinnät - ja määräykset:

Maaraykset Pienvesistojen Royk Hyvaksyminen 2
104 KB, päivitetty 20.11.2019

Karttalehdet:

Indeksikartta Pienvesistojen Royk
377 KB, päivitetty 23.10.2019
Kartta1 Pienvesistojen Royk
1.9 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta2 Pienvesistojen Royk
2.5 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta3 Pienvesistojen Royk
2.3 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta4 Pienvesistojen Royk
2 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta5 Pienvesistojen Royk
1.7 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta6 Pienvesistojen Royk
1.7 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta7 Pienvesistojen Royk
2.2 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta8 Pienvesistojen Royk
2.4 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta9 Pienvesistojen Royk
2.7 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta10 Pienvesistojen Royk
1.6 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta11 Pienvesistojen Royk
1.4 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta12 Pienvesistojen Royk
2.4 MB, päivitetty 26.11.2019
Kartta13 Pienvesistojen Royk
2.4 MB, päivitetty 20.11.2019
Kartta14 Pienvesistojen Royk
2 MB, päivitetty 20.11.2019

Selostus:

Saarijarvi Pienvesistojen Royk Selostus Hyvak
6.8 MB, päivitetty 26.11.2019

Liiteasiakirjat:

1. Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualueen Rajaus
2.8 MB, päivitetty 5.12.2018

2. Mitoitusvyöhykkeet

Mitoitusvyöhykkeet
6.7 MB, päivitetty 8.12.2016

3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta

Ote maakuntakaavasta
1.4 MB, päivitetty 5.12.2018

4. Maanomistus ja kaavoitustilanne

Maanomistus- ja kaavoitustilanne
4.2 MB, päivitetty 18.1.2017

5. Maasto-olosuhteet

Maasto-olosuhteet
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

6. Perustietokartat 

Perustietokartta 6.1
3 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.2
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.3
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.4
3.5 MB, päivitetty 18.1.2017


7. Ympäristötietokartat

Liite 7.1 Ymparistotietokartta
2.5 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.2 Ymparistotietokartta
2.7 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.3 Ymparistotietokartta
2.7 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.4 Ymparistotietokartta
3.5 MB, päivitetty 5.12.2018


8. Rakentamissuositukset

Rakentamissuositukset
5.1 MB, päivitetty 20.11.2019

9. Tilastoliitteet

Royk Tilastoliite Etela
8 KB, päivitetty 26.11.2019
Royk Tilastoliite Pohjoinen
8 KB, päivitetty 26.11.2019
Royk Tilastoliite Ita
7 KB, päivitetty 26.11.2019
Royk Tilastoliite Lansi
8 KB, päivitetty 26.11.2019

10. Kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin

Vastineet Lausunnot Ehdotus Saarijarvi Pienve
170 KB, päivitetty 21.11.2019

11. Kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen muistutuksiin

Vastineet Muistutukset Ehdotusvaihe Etelä
199 KB, päivitetty 20.11.2019
Vastineet Muistutukset Ehdotusvaihe Pohjoinen
190 KB, päivitetty 20.11.2019
Vastineet Muistutukset Ehdotusvaihe Itä
135 KB, päivitetty 20.11.2019
Vastineet Muistutukset Ehdotusvaihe Länsi
135 KB, päivitetty 20.11.2019

12. Kaavoittajan vastineet lisäkuulemisen muistutuksiin

Vastineet Lisakuuleminen Etelä
74 KB, päivitetty 20.11.2019
Vastineet Lisakuuleminen Pohjoinen
74 KB, päivitetty 20.11.2019
Vastineet Lisakuuleminen Itä
74 KB, päivitetty 20.11.2019
Vastineet Lisakuuleminen Länsi
74 KB, päivitetty 20.11.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selvitykset ja erillisasiakirjat: 

1. OAS

Pienvesistojen Rantaosayleiskaava
772 KB, päivitetty 20.11.2019

2. Luonto- ja maisemaselvitys

Saarijarvi Royk Luontoselvitys
10 MB, päivitetty 18.10.2019
Saarijarvi Royk Luontoselvityksen Liitekartat
41.1 MB, päivitetty 18.10.2019

3. Natura-arviointi

Natura-arviointi 2018
3.8 MB, päivitetty 5.12.2018

4. Muinaisjäännösinventointi

Muinaisjäännösinventointi
3.3 MB, päivitetty 8.12.2016


5. Kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma

Ematilakartat Kaikki Yhdistetty
34.6 MB, päivitetty 26.11.2019

Vesistökohtainen:

Mitoitustaulukko Etela Vesistokohtainen
142 KB, päivitetty 20.11.2019
Mitoitustaulukko Pohjoinen Vesistokohtainen
120 KB, päivitetty 20.11.2019
Mitoitustaulukko Ita Vesistokohtainen
53 KB, päivitetty 20.11.2019
Mitoitustaulukko Lansi Vesistokohtainen
53 KB, päivitetty 20.11.2019

Kantatilakohtainen:

Mitoitustaulukko Etela Kantatilakohtainen
32 KB, päivitetty 20.11.2019
Mitoitustaulukko Pohjoinen Kantatilakohtainen
202 KB, päivitetty 20.11.2019
Mitoitustaulukko Ita Kantatilakohtainen
84 KB, päivitetty 20.11.2019
Mitoitustaulukko Lansi Kantatilakohtainen
72 KB, päivitetty 20.11.2019

Yhteystiedot:

Saarijärven kaupunki

PL 13 (Sivulantie 11)
43101 Saarijärvi

Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat:

kaavoitusjohtaja
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavoitusinsinööri
Mirja Tarvainen 
puh. 044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

Mirja Tarvainen ei ole osallistunut Pohjoisen osa-alueen rantaosayleiskaavan valmisteluun

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
DI Maria Ouni
puh. 044 298 1858 
maria.ouni a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950
00601Helsinki